AVISO LEGAL

TITULAR DEL SITIO WEB

Denominación legal: Ángela Pintor Daponte

NIF/CIF: 35465138N

Domicilio social: Calle Padre Feijóo, nº7, 3º – Local 1 – 36600, Vilagarcía de Arousa

Contacto:

Teléfono: 617272223

Email: info@englishtutor.es